کودکانی که به گفتار درمانی نیاز دارند

کدام کودکان به گفتاردرمانی نياز دارند؟ 

کودک يک ساله گفتار را به‌صورت تک‌کلمه شروع مي‌کند.

وقتی کودک به حدود 12 ماهگی می رسد ، گفتار را به صورت واژه و تک کلمه استارت میزند ، و در 18ماهگی

کلمات بیشتری را میتواند تکلم کند و در ادامه در 24 ماهگی جملات کوتاه و دو کلمه ای را قادر است تکلم کند و همینطور متناسب با سنش گفتار کودک شکل کامل تر خود را میگیرد 

و نکته مهم این است که والدین کودک باید نسبت به سن کودک در ارتباط باتوانایی گفتارش حساس باشند و اگر نا هماهنگی ای وجود داشت ، به عنوان مثال در 12 ماهگی توانایی تکلم کلمه را نداشت حتما باید به مرکز گفتار درمانی مراجعه کنند.

مرکز گفتار درمانی دکتر قدمگاهی از برترین مراکزگفتار درمانی در تهران ، در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشد.