گفتار و اهمیت آن در زندگی

گفتار اهمیت فراوانی در زندگی دارد قطعا باید به گفتار خود و کودکان اهمیت خاصی داده شود.

با نگاهی به جهان پیرامون خود در می یابیم که تمام ارتباطات وزندگی ما با گفتار تعامل با درصد بالایی پیش میرود ، مانند رادیو ، تلوزیون ، موزیک ، بلندگو در مکان های عمومی ، و... پس کامل طبیعی است که به وضعیت گفتار خود و کودکان اهمیت ویژه ای را بدهیم 

از این رو کوچکترین تاخیری در گفتار موجب استرس والدین و اطرافیان می شود. پس کودکانی که مشکل گفتاری دارند احتیاج به کمکهای اضافه تری خواهند داشت که این کمک ها را باید از طریق تمرین ها و مشاوره های گفتار درمانی پزشکان مجرب را طلب کرد .همه ی بچه ها بالاخره یک زمانی باید صحبت کردن را بیاموزند و بهترین موقیعت زمانی برای خم گفتن کودک زمانی است که طفل هنوز روی زانوهای پدر و مادرش می نشیند. مادر اولین معلم کودک است. براستی که مادران شایسته ترین افراد برای آموزش گفتار به فرزندانشان هستند، با اینحال آموزش سخن گفتن به کودکانی که تاخیر یا مشکل گفتاری دارند کار ساده ای نیست. برای کمک به آنها پدر و مادر باید بدانند که یادگیری زبان مستلزم چه چیزهایی است و اینکه زبان چیزی بیشتر از توانایی صحبت کردن است.