بازی درمانی نوعی روان درمانی است و می‌تواند در کمک به کودکان در زمینه مسائل عاطفی و روانی موثر باشد.

کودکان اغلب از بازی برای بیان احساسات خود استفاده می کنند و بازی درمانی از این مزیت استفاده می‌کند. بازی درمانی در درجه اول با کودکان انجام می‌شود. اگرچه، می‌توان از آن برای بزرگسالان نیز استفاده کرد. این روش درمانی معمولا برای کودکانی که بین ۳ تا ۱۲ سال سن دارند استفاده می‌شود.

هدف اولیه بازی درمانی کمک به کودکانی است که ممکن است با ابراز احساسات خود مشکل داشته باشند، اینگونه می‌توانند از طریق بازی احساسات خود را بیان کنند.

یک ‌درمانگر فرد را از طریق بازی درمانی در محیطی آزاد و امن راهنمایی می‌کند که در آن به راحتی می‌تواند احساسات خود را ابراز کند. درمانگران بازی درمانی از فعالیت‌هایی که شامل بازی است استفاده می‌کنند که ممکن است شامل نقاشی کردن کودک، رقصیدن و بازی‌های رومیزی باشد. گاهی اوقات، درمانگر از سایر اعضای خانواده یا والدین و سرپرستان می‌خواهد که در فعالیت‌های زمان بازی شرکت کنند.