در صورت همزمانی دو اختلال اوتیسم و وسواس فکری عملی دو روش درمانی برای رفتارهای تکراری در اتیسم وجود دارد: دارو درمانی و رفتار درمانی. بیشترین داروهای تجویز شده مهارکننده های انتخابی جذب مجدد سروتونین (SSRI) هستند. استفاده از SSRI برای درمان وسواس در اوتیسم در کودکان توسط FDA  تایید نشده اند ، اما داده های تحقیقات بالینی خوبی وجود دارد که نشان می دهد این داروها در تعداد زیادی از افراد بسیار خوب عمل می کنند .

اما رفتار درمانی بسته به سن و ضریب هوشی یا سطح شناختی عملکرد کودک متفاوت خواهد بود ، شروع رفتار درمانی با تحلیل رفتار کاربردی برای کودکان کم سن و سال و یا عملکرد پایین تر ، و سپس رفتن به گفتاردرمانی در کودکان دارای کلام و بزرگتر است.

دارو و رفتار درمانی با هم بهترین تاثیر را دارند. دارو به تنهایی به ندرت جواب می دهد ، اما دارو  درمانی می تواند به کودک کمک کند تا برای مداخلات مبتنی بر رفتار اماده تر باشد. با این حال درست است که رفتار درمانی برای کودک دارای اتیسم در اولویت است اما رفتار درمانی دشوار تر نیز هست، زیرا کودکان مبتلا به اتیسم رفتار های وسواس گونه خود را مزاحم یا ناخوشایند نمی دانند.با این حال میتوان رفتار درمانی را بهترین گزینه برای این مورد دانست.