مقالات

 راه کار برای عدم تمرکز در هنگام درس خواندن

چهار روش آسان برای درمان عدم تمرکز در درس خواندن 

علت خشم کودکان

یکی از ابزار های ویژه کودکان برای جلب توجه و رسیدن به خواست هایشان،استفاده از خشم است که البته در دوران بزرگسالی میتواند  بصورت های متفاوتی نمایان گردد

کودکانی که به گفتار درمانی نیاز دارند

کدام کودکان به گفتاردرمانی نياز دارند؟ 

گفتار و اهمیت آن در زندگی

گفتار اهمیت فراوانی در زندگی دارد قطعا باید به گفتار خود و کودکان اهمیت خاصی داده شود.