کاردرمانی در مراحل اولیه از دست دادن حافظه یک اقدام بسیار ضروری و کلیدی محسوب می‌شود. درمانگر به ارزیابی توانایی شناختی بیمار خود می‌‌پردازد و هر گونه تغییر در رفتار و شخصیت او را بررسی می‌کند تا بتواند در این راستا به او کمک نماید. متخصص کاردرمانی در آن درصد از بیمارانی که دچار زوال عقل هستند نیز کمک می‌کند و این کار را با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها و سپس بررسی آن دسته از عملکردهایی که برای بهتر شدن به کمک نیاز دارند انجام خواهد داد. اگرچه هیچ راهی برای درمان این بیماری وجود ندارد بیماران با کمک درمانگر پیشرفت قابل توجهی خواهد کرد. متخصص کاردرمانی می‌تواند به افراد مبتلا به زوال عقل کمک کند از یادداشت برداری یا نکته برداری برای به خاطر آوردن موارد مختلف استفاده کنند. در بخش زیر به چند نمونه از روش‌هایی اشاره می‌کنیم که کاردرمانگر می‌تواند به شما و یکی از عزیزان شما که دچار مشکل حافظه شده است کمک کند.

  • ارائه برخی کارها و امور برای افرادی که به انجام کارهای تکراری و بدون بازده می‌پردازند. به این ترتیب در صورتی که فردی دوست داشته باشد به حل کردن جدول کلمات متقاطع در روزنامه بپردازد جدول ساده کلمات در اختیار او قرار داده خواهد شد.
  • قرار دادن علامت توقف روی ورودی در منزل یا در حیاط ولی آن دسته از افرادی که پرسه می‌زنند.
  • ارائه روش‌ها و نکات مهم به افرادی که از بیماران مبتلا به تغییرات خلق و خوب مراقبت می‌کنند تا در برابر این افراد حالت تدافعی نداشته باشند.
  • کمک کردن به پرستاران این افراد برای قرار دادن یک تعداد محدود از لباسهای مخصوص فصل و جمع آوری لباسهای غیر مرتبط زیرا برخی از بیماران زمان را از دست می‌‌دهند و نمی‌‌دانند در چه فصلی قرار دارند.