امروزه تقریبا هر شخصی آرزوی داشتن هوش بالا را برای رفع مشکلات و مسائل مختلف و درک تمام موضوعات دارد داشتن هوش بالا دراکثر موقعیت ها بکار می آید هوش یکی از توانایی های ذهنی است و در بر دارنده قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی،استفاده از زبان، و یادگیری می باشد.

یکی از مرسوم ترین اختلالات در رابطه با یادگیری اختلال خواندن است این اختلال مشکلات زیادی در خواندن درست مطالب درک مطالب مهم و تلفظ صحیح کلمات ایجاد کند و خواننده حتی ذره ای از متن را درک نخواهد کرد خواندن یکی از مهارت های چهارگانه یادگیری است که بدون آن یادگیری امان پذیر نخواهد بود.

خلاقیت به معنی خلق کردن است. از دیدگاه روان شناختی، خلاقيت، به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به گونه ای منحصر به فرد است. 

اگر می خواهید توجه و تمرکز خود را ارتقا دهید می توانید به مرکز ارتقای توجه و تمرکز مراجعه کنید در کلینیک ارتقای توجه و تمرکز متخصصان و روانشناسان با جدیدترین روش های درمانی نوین در تلاش هستند تا بتوانند شما را در ارتقای توجه و تمرکز یاری کنند

اختلال خلقی، به تغییر جدی در خلق و خو گفته می شود که می تواند روند انجام کارها و فعالیت ها را مختل کند. با این که این نوع اختلال، زیر مجموعه های مختلفی دارد اما با سه مشخصه افسردگی، شیدایی و اختلال دو قطبی تعریف می شود.