بیمارستان بوعلی تهران یکی از پیشرفته ترین و بروزترین بیمارستان ها در زمینه گفتاردرمانی است . پزشکان متخصص و خوب در این بیمارستان مشغول کارد هستند .

دکتر قدمگاهی سابقه گفتاردرمانی در این بیمارستان رادر کارنامه خود دارند . خدمت در این بیمارستان موجب کسب تجربه ارزشمند برای دکتر قدمگاهی شده است . این بیمارستان از بهترین تجهیزات استفاده می کند .

دکتر قدمگاهی افتخار دارد که خود را یکی از برترین گفتاردرمان گر های خوب در تهران معرفی کند . همینطور کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان بوعلی از بهترین بخش های بیمارستان است . 

شما عزیزان می توانید برای وقت کلینیک تخصصی دکتر قدمگاهی با ما تماس بگیرید .