کـلـیـنـیک توانـبخـشـی قدمگاهی بـا هــدف ارتـقـای سـطـح توانبخشی تأسیس شده و همواره سعی در جذب مجرب ترین تراپیست های گروه هـای مـخـتـلـف تـوانـبـخـشی نـمـوده است. این متخصـصان در کـنار یکدیگر به صورت تیمی به بررسی مشکلات مــراجعان و حــل آن مـی پـردازنـد.


کلینیک دکتر قدمگاهی ، با کمک جمعی از بهترین متخصصین حوزه ی کاردرمانی جسمی در حرفه ای ترین مرکز توانبخشی با هدف ارتقای سطح توانبخشی می کوشد

دکتر سیده ندا قدمگاهی دارای سوابق تجربی ، علمی و پژوهشی متعدد میباشد که از جمله برخی موارد به شرح زیر می باشند :

پژوهشگر دکتری روانشناسی شناختی

نظام پزشکی کد 507

تحصیلات:

• پژوهشگر دکتری روانشناسی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی

• کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه ایران

• کارشناس کاردرمانی از دانشگاه شهیدبهشتی

سوابق علمی و پژوهشی:

• نویسنده مقاله

• مدرس بخش علوم اعصاب در اولین دوره کارگاه موسیقی درمانی دانشگاه ایران

• مدرس ماساژدرمانی کودکان مبتلا به ADHD در کارگاههای آموزشی کلینیک توانش

• مدرس دوره های فرزندپروری CPRT و PMT در خانه های سلامت و کلینیک توانش

• ارائه پوستر تخصصی ماساژدرمانی کودکان مبتلا به ADHD در کنگره کاردرمانی

دوره ها:

• گذراندن دوره موبیلیزاسیون مفاصل در بیمارستان شهدای تجریش

• گذراندن دوره کاردرمانی در نوزادان با نیازهای خاص در NICU بیمارستان علی اصغر

• گذراندن دوره آزمونهای روانشناختی همچون cantab ، QEEG ، ویسکانسین ، برج لندن و . . .

• گذراندن دوره های عمومی و تخصصی نوروفیدبک

• گذراندن دوره درمان Snoezelen در درمان کودکان با اختلال در پردازش های حسی در دانشگاه ایران

• گذراندن دوره بازی درمانی در دانشگاه شهیدبهشتی

• گذراندن دوره کاردرمانی جسمی در بیمارستان مفید

• گذراندن دوره کاردرمانی ارتوپدی و نورولوژی در بیمارستان طالقانی

مهارتها:

• تسلط کامل در کاردرمانی نوزادان با نیازهای خاص در NICU

• تسلط کامل بر آزمونهای روانشناختی همچون cantab ، QEEG ، TVPS ، آزمون هوش وکسلر ، ریون ، IVA ، CPT و ...

• تسلط کامل در درمان نوروفیدبک

• تسلط کامل در درمان Snoezelen

• طراحی و اجرای ویژه اتاق تاریک هوشمند در درمان ادراک بینایی کودکان

• تسلط کامل در درمان کودکان دارای اختلالات یادگیری، بیش فعالی، اتیسم و هماهنگی رشدی(DCD)

سوابق بالینی:

• کاردرمان ذهنی مرکز توانبخشی شهدای جلائی پور در سال های 86 الی 88

• موسس و عضو هیئت مدیره کلینیک توانبخشی توانش در سال 90 تاکنون

• سوپروایزر و درمانگر بخش کاردرمانی ذهنی و جسمی از سال 1385 تاکنون

• درمانگر ادراک بینایی در کودکان از سال 88 تا کنون

• موسیقی درمانگر در سالهای 92 الی 94