از جمله خدمات مرکز کار درمانی دست دکتر قدمگاهی ، کار درمانی اندام فوقانی با کاردرمانی دست می باشد 

بخشی از افرادی که به کلیلنیک درکتر قدمگاهی مراجعه می کنند عزیزانی هستند که دست آنها دچار آسیب دیدگی ناشی از یک حادثه  شده است و یا اندام فوقانی آنها مانند مفصل یا شانه دچار مشکل هستند و یا اینکه بخاطر مشکلات مادر زادی نمیتوانند به خوبی از اندام فوقانی خود استفاده کنند. که این عزیزان پس از مراجعه و شروع به آموزش دیدن تمرینات کاردرمانی دست و اجرای آنها ، سلامت دست خود را به دستمی آورند ، همچنین کار درمانی دست قابلیت این را دارد که پس از فراگیری تمرینات کار درمانی در منزل هم اجرا شود ..

مشکل در نوشتن چه در بزرگسالان و چه در کودکان مسئله ی مهمی است.

در کاردرمانی دست به بهبود مهارتهای دستی از لحاظ قدرت، هماهنگی حرکتی و مهارتهای ریز انگشتان از جمله مهارتهای نوشتاری، اصلاح فرم گرفتن مداد و استقاده صحیح از ابزارهای
روزمره(قیچی، قاشق، چاقو و ......) و انجام مهارتهای روزمره زندگی از قبیل لباس پوشیدن، باز کردن دکمه و زیپ پرداخته می شود