دکتر ندا قدامگاهی برای مدتی در بیمارستان شهدای تجریش مشغول به کاردرمانی بوده اند . وی در این بیمارستان تجربیات بسیار ارزشمندی کسب کرده . دکتر قدمگاهی در این بیمارستان تبدیل به یکی از بهترین کادرمان ها شده است . مرکز کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش یکی از برترین مراکز کاردرمانی در تهران است .

شما می توانید برای اخذ نوبت از دکتر قدمگاهی با ما تماس بگیرید .