مرکزپزشکي و درماني امام حسين(ع) بعنوان يکي ازمراکز آموزشي درماني بزرگ با564 تخت مصوب و453 تخت فعال حاصل ادغام سه مرکزدرماني جرجاني ، هشتم شهريور و شهيد سهامي مي باشد.
اين مرکزدر تهران، خيابان شهيد مدني جنوبي بالاتراز سه راه شهيد قجاوند واقع شده و يکي از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مي باشد که دراوايل سال 1364 راه اندازي شده است.هشت سال دفاع مقدس ازميهن و اعزام مجروحين ازجـبهه هاي نبـرد به تهران نيز شرايطي را ايجاد کرده بود که وجود يک يا چند مرکزتخصصي فعال نيز در اين مجموعـه راه انـدازي شود. 


درحال حاضر اين مـرکـز داراي تخصص هاي داخلي ، جراحي عمومي ، جراحي مغزو اعصاب، قلب وعروق ، عفوني ، گوارش، زنـان وزايمـان ، اطفـال ، چشم پزشـکي،، ارتوپـدي، روانپزشکي،دياليز،آي سي يو و بخشهاي پاراکلينيکي مي باشد. کل مساحت درحدود 93000 مترمربع وکل زيربناي آن 52000 مترمربع است.

دکتر قدمگاهی برای مدتی سابقه حضور در بیمارستان امام حسین را دارد . دکتر قدمگاهی موفق به کسب تجربه بسیار ارزشمند در بیمارستان امام حسین شد . دکتر ندا قدمگاهی یکی از گفتاردرمان گر های کار بلد در بیمارستان امام حسین بود . کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان امام حسین هنوز هم یکی از بهترین ها در تهران است . این بیمارستان سابقه بسیار طولانی و موفق در زمینه گفتاردرمانی دارد . 

شما می توانید از طریق تماس با ما برای مرکز گفتاردرمانی بیمارستان امام حسین نوبت بگیرید