بیمارستان تخصصی بوعلی یکی از مجهزترین و جدیدترین بیمارستان های تهران است . این بیمارستان از بهترین پزشکان خدمات می گیرد و سعی دارد که بیماران خود را راضی نگه دارد . 

دکتر قدمگاهی برای مدتی در این بیمارستان مشغول به کار بده است . وی در کلینیک کاردرمانی بیمارستان بوعلی توانسته تجربه زیادی به دست آورد . 

شما عزیزان می توانید برای دریافت نوبت دهی تماس بگیرید