سنجش ورود به مدرسه

هر ساله آموزش و پرورش از کودکان 6 سال تمام  آزمون ورودي براي ورود به مدرسه را بعمل مي آورد.

اين سنجش شامل بخش هاي ارزيابي سلامت جسمي و سنجش شنوايي و بينايي و هوش مي باشد.

معمولا هر ساله طرح سنجش استان‌ها از اواسط خرداد آغاز و تا شهريور ادامه مي‌يابد، والدين به مدرسه نزديک محل سکونت خود مراجعه مي‌کنند و ثبت نام اوليه را انجام مي دهند و از آن طريق به نزديکترين پايگاه سنجش ارجاع داده مي‌شوند.

در صورتي که كودكان مشکوک به مشکلات بينايي، شنوايي، هوشي و... باشند به صورت تخصصي مجددا مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و به بخش سنجش تخصصي ارجاع مي شوند.

اگر كودك قادر به پاسخگويي سوالات مربوط به سنجش شنوايي و بينايي نباشد به طور تخصصي از طريق دستگاههاي مخصوص ميزان شنوايي و بينايي آنها سنجيده ميشود. لازم به توضيح است اين بخش توسط متخصصين بينايي سنج و شنوايي شناس انجام مي شود.

اگر كودك نمره لازم را در بخش سوالات مربوط به سنجش هوش كسب نكرد به پايگاههاي تخصصي ارجاع داده ميشود که در اين بخش از آزمونهاي هوشي استاندارد مختلفي از جمله از آزمون لي تر استفاده مي كنند. برخلاف سوالات سنجش عمومي كه بيشتر پاسخ ها به صورت كلامي از سوي كودك بايد داده شود در آزمون تخصصي بيشتر پاسخ ها را كودك بايد به صورت عملكردي انجام دهد.

اگر در مرحله تخصصي اختلالي تشخيص داده شود در صورت وجود شرايط ويژه چون اختلالات ذهني كودكان با نيازهاي خاص به مدرسه استثنايي ارجاع مي‌شوند و اگر داراي اختلال جسمي حرکتي، کم بينايي، شنوايي و مانند آن باشند به انتخاب والدين مي‌توانند به مدارس عادي در قالب طرح فراگير وارد شوند و يا به مدارس خاص مربوط به اين مشكلات همچون مدارس باغچه بان يا توانخواهان و ... بروند.

اگر نوآموزي هنگام سنجش بدو ورود به مدرسه تشخيص اتيسم داشته باشد و اگر داراي هوش عادي باشد به مدارس عادي راه پيدا مي‌کند، اما اگر به لحاظ هوشي نسبت به ساير دانش‌آموزان پايين‌تر باشد به مدارس اتيسم راه پيدا مي‌کنند.

مرکز کاردرمانی قدمگاهی یکی از بخش های سنجش تخصصی میباشد که در صورت ایجاد مشکل در کودک از طرف به مدرسه به این مرکز ارجاع داده میشود.

شما میتوانید تمام این امور را قبل از مراجعه به مدرسه و با حضور در کلینیک قدمگاهی از دارا بودن مشکل در فرزندانتان اطلاعات کامل را به دست بیاورید

نشاني اداره آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران

ايران، تهران، فلكه دوم صادقيه - بولوار آيت اله كاشاني - خ. شهيدجهرمي - جنب مجتمع شهيدمحبي

تلفن : 44099206-15