در بخش کاردرمانی جسمی با تکیه بر تکنیک های اصلاح پوسچر، تقویت عضلانی، کنترل رفلکس حرکتی و .... که همگی از تکنیک های موثر کاردرمانی جسمی می باشد، برای درمان کودکان دارای مشکلات حرکتی از جمله فلج مغزی، تاخیر حرکتی، اختلالات ژنتیک و ... بکار برده می شود.

کلینیک کار درمانی جسمی با جمعی از متخصصین کاردرمانی جسمی را در حرفه ایی ترین مرکز توانبخشی در منطقه مرکز نهران را گردآورده است.

 

یکی از بخش های کاردرمانی ، کار درمانی جسمی می باشد که متخصصین به وسیله روش ها و تکنیک هایی موثر و مفید از جمله پوسچر ، تقویت عضلانی کنترل رفلکس حرکتی و..برای درمان مشکلات حرکت جسمانی مانند اختلالات ژنتیکی و فلج مغزی و تاخیر حرکتی و ...مورد استفاده قرارمیگیرد.

 کلینیک دکتر قدمگاهی ، با کمک جمعی از بهترین متخصصین حوزه ی کاردرمانی جسمی در حرفه ای ترین مرکز توانبخشی در درمان این اختلالت می کوشد . .